Revize elektrických zařízení a hromosvodů

Provádíme výchozí a pravidelné revize elektroinstalace a hromosvodu, revize a kontroly elektrických spotřebičů a ručního přenosného nářadí. Účelem revize elektrického zařízení je ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti. Stav elektrického zařízení se prověřuje prohlídkou, měřením a zkouškou. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

Projektování elektrického zařízení

Připravíme Vám veškerou projektovou dokumentaci elektroinstalace pro všechny stupně stavebního řízení, přes dokumentaci provádění stavby, až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Podklady od nás obdržíte v tištěné nebo elektronické formě. Pomůžeme Vám při výběru dodavatelské firmy a provedeme i autorský dozor na stavbě. Finální dokumentace bude samozřejmě opatřena razítkem autorizovaným inženýrem se specializací na elektrotechnická zařízení.

Montáž a opravy elektrického zařízení

Provádíme montáž elektrického zařízení menšího rozsahu. Také provádíme opravy vyhrazených elektrických zařízení zjištěných provozovatelem zařízení a opravy vyplývající z provedené revize.

KONTAKTUJTE NÁS
Revize, projekty a opravy elektrického zařízení.
Ladislav Kandrnál, Lúčky 212, Uherský Brod - Újezdec, Tel: +420 775 338 202
www.lkrevize.cz E-mail: info@lkrevize.cz